Dla Klienta

Wspieramy Cię

w codziennej pracy

O produktach

Nasze produkty charakteryzuje różnorodność treści i form. Wszystkie mają jednak trzy cechy wspólne: dotyczą aktualnych przepisów i ich zmian, przekładają teorię na codzienną praktykę, są pisane zrozumiałym i przystępnym językiem.

W naszym portoflio znajdują się produkty dla specjalistów z zakresu płac, księgowości, BHP, zarządzania placówkami medycznymi, oświatowymi czy elektryków. Przygotowujemy produkty w różnorodnych formach: newslettera, magazynu, segregatora lub portalu. Nasi redaktorzy dbają, aby treść była łatwa do zrozumienia i przekazana w przejrzysty i czytelny sposób.

SPRAWDŹ KATALOG PRODUKTÓW »

 

 • Księgowość i finanse
 • Kadry, płace, BHP
 • Zarządzanie
 • Zamówienia publiczne
 • Oświata
 • Komputery, Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inwestycje, Ochrona środowiska, Elektrycy

W jakim modelu działamy?

Czym jest sprzedaż na próbę?

Sprzedaż na próbę oferowana przez Wiedzę i Praktykę jest szczególnym rodzajem sprzedaży, którą reguluje przepis art. 592 Kodeksu cywilnego. Kierowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub w zakresie wolnych zawodów, niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego. Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z zakupu w umówionym terminie. Brak złożenia oświadczenia oznacza akceptację produktu i zobowiązanie do zapłaty.

Jak zamówić nasze publikacje?

Jeśli jesteś zainteresowany którąś z naszych publikacji lub portalem, możesz skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 518 29 29 i złożyć zamówienie lub zamówić bezpośrednio na stronie danego produktu. Jeśli wahasz się miedzy dwoma publikacjami, zamów obie, pamiętaj, że sprzedaż na próbę pozwala Ci zrezygnować z zamówionych publikacji w określonym czasie..

Czy można uzyskać dostęp do jednego artykułu na portalu? / Czym jest dostęp jednorazowy?

Jeśli nie jesteś użytkownikiem naszego portalu, a znalazłeś na nim interesujący Cię artykuł i chciałbyś przeczytać go w całości, możesz wykupić „dostęp jednorazowy”. Dzięki temu będziesz mógł zapoznać się z interesującym Cię zagadnieniem oraz sprawdzić w jaki sposób postępować bez konieczności wykupowania abonamentu do całego portalu.

 

Rzetelne i jasne porady oraz bogata baza ustaw i rozporządzeń pomagają w dopilnowaniu i wykonywaniu codziennych zadań. Polecam serdecznie i dziękuję całej Redakcji za tworzenie portalu!
Krystyna Banaszek

użytkownik Portalu Oświatowego

 

Często zadawane pytania

 • Skąd Wiedza i Praktyka pozyskuje dane teleadresowe?
 • Jakie przywileje ma Klient Wiedzy i Praktyki?
 • Kim jest Ambasador Klienta?
 • Jak otrzymać e-fakturę?
 • Czy możliwe jest przedłużenie terminu płatności lub rozłożenie na raty?
 • Jak dbamy o politykę prywatności?
Dane Klientów, do których dzwonimy lub wysyłamy naszą ofertę, są pozyskiwane od brokerów baz danych, firm zajmujących się świadczeniem usług telemarketingowych oraz bezpośrednio od Klientów Wiedzy i Praktyki, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przy zamówieniu.

Czytaj więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w WiP »
Każdy Klient Wiedzy i Praktyki ma prawo:
 1. Być traktowanym indywidualnie, z uprzejmością i należnym szacunkiem.
 2. Oczekiwać, że wszystkie publikacje w pełni odpowiadają publikowanej ofercie.
 3. Otrzymać zamówioną publikację w jak najszybszym możliwym terminie, nadaną nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Oczekiwać, że wszystkie publikacje i zawarte w nich porady będą przygotowane z zachowaniem szczególnej staranności na podstawie rzetelnej wiedzy i doświadczenia autorów.
 5. Oczekiwać, że wszystkie poradniki oraz serwisy internetowe będą zawierać tylko te treści, które są praktyczne i przydatne w życiu zawodowym.
 6. Zapoznać się z zamawianą publikacją w okresie próby oraz wycofać się ze złożonego zamówienia w wyznaczonym przez Wiedzę i Praktykę terminie, nie krótszym niż 10 dni.
 7. Zrezygnować w dowolnej chwili z otrzymywania zamówionej publikacji, powiadamiając o tym Wiedzę i Praktykę.
 8. Przesłać do redakcji prenumerowanego poradnika drogą elektroniczną pytanie i uzyskać indywidualną poradę eksperta na łamach publikacji lub portalu.
 9. Oczekiwać zachowania wszystkich możliwych działań w celu ochrony prywatności danych Klientów oraz użytkowników wszystkich stron internetowych Wiedzy i Praktyki.
 10. Żądać wglądu do swoich danych teleadresowych, ich zmiany lub zaprzestania przetwarzania oraz przekazywania danych innym podmiotom.
Funkcja Ambasadora Klienta została powołana z myślą o Klientach, którzy chcą odwołać się od oficjalnego stanowiska firmy. Ambasador Klienta realizuje więc zadanie instytucji odwoławczej i jest upoważniony do podejmowania decyzji nadrzędnych związanych ze sprawami Klientów. Ambasador pełni także funkcję podmiotu, do którego można kierować ewentualne skargi i wnioski dotyczące pracy Centrum Obsługi Klienta.

Każda ze zgłoszonych spraw jest rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań i roszczeń Klientów, zgodnie z polityką Wiedzy i Praktyki.

Ambasadorem Klienta jest Robert Wierzbicki, z którym można skontaktować się mailowo ambasador@wip.pl lub pod numerem telefonu 660 404 045 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Sprawy zgłaszane do Ambasadora Klienta muszą być poprzedzone kontaktem i stanowiskiem firmy uzgodnionym z Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 lub cok@wip.pl.
Jeśli chciałbyś otrzymywać elektroniczną fakturę za swoje publikacje, a nie uzgodniłeś tego w trakcie składnia zamówienia, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod tel.: 22 518 29 29. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza i odesłaniu go, będziesz otrzymywał e-fakturę. Oświadczenie o akceptacji wysyłania faktur drogą elektroniczną odeślij na adres e-mail: cok@wip.pl; fax.:22 617 60 10 lub pocztą na adres: Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek. W każdej chwili możesz zmienić adres mailowy, na który ma przychodzić e-faktura, oraz z niej zrezygnować. E-faktura może być wystawiana na wszystkie zamawiane przez Ciebie tytuły lub na tytuły wybrane.
Każdy Klient może zwrócić się do Wiedzy i Praktyki o rozłożenie płatności na raty lub wydłużenie terminu płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie trzy raty lub wydłużenia terminu płatności o 28 dni.
Wiedza i Praktyka nie sprzedaje ani nie wypożycza danych ze swoich baz. To oznacza, że tylko upoważnieni pracownicy Wiedzy i Praktyki mają dostęp do jakichkolwiek informacji, które podałeś. Za Twoją zgodą możemy użyć Twojego imienia oraz adresu, żeby wysłać Ci informacje o innych produktach Wiedzy i Praktyki, które mogą odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych każdy Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingowych, wobec przekazywania danych innym podmiotom oraz prawo do żądania ich usunięcia. Prawo to jest bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli zechcesz, możesz w każdym momencie wypisać się z naszej bazy. W celu rozwiania Twoich wątpliwości lub przekazania Twoich uwag prosimy o skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 22 518 29 29 lub e-mailowo: cok@wip.pl.

Zapoznaj się z pełną treścią Polityki prywatności »

Kodeks dobrych praktyk

 • 1
  Dbamy, o jakość kontaktów z Klientami – każdy pracownik powinien kierować się misją pogłębiania zaufania Klientów

  Każdy kontakt z Klientem powinien prowadzić do zbudowania relacji opartej na zaufaniu, szacunku i zadowoleniu Klienta. Zawsze, kiedy kontaktujesz się z Klientem, musisz pamiętać o dobrym imieniu firmy i zachowywać się wobec Klienta z szacunkiem, niezależnie od powodu kontaktu.

 • 2
  Traktujemy Klientów jednakowo

  Problemy i sprawy Klientów są tak samo ważne, niezależnie czy Klient dzwoni z reklamacją czy zamówieniem. Celem nadrzędnym każdej relacji z Klientem jest rzeczowe i profesjonalne wsparcie Klienta.

 • 3
  Formułujemy nasze oferty jednoznacznie i zrozumiale. Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania każdej usługi

  Podejmowane decyzje biznesowe i akcje marketingowe powinny być klarowne i na tyle przejrzyste, aby Klienci nie obawiali się nawiązania współpracy, a oferty były dla nich zrozumiałe. Każda oferta i materiał trafiający do Klienta powinien być tak skonstruowany, by Klient, podejmując decyzję zakupową, nie miał żadnych wątpliwości co do swoich praw i obowiązków.

 • 4
  Każdy Klient ma prawo do rzetelnego i terminowego rozpatrzenia swojej reklamacji

  Wszystkie zgłoszenia od Klientów powinny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi oraz należytą starannością. Reklamacje powinny być rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie bez zbędnej zwłoki.

 • 5
  Chronimy informacje o naszych Klientach i wykorzystujemy je wyłącznie zgodnie z ich wolą

  Jeżeli masz do nich dostęp, Twoim obowiązkiem jest chronić dane Klientów i wykorzystywać wyłącznie zgodnie z ich wolą.

 • 6
  Zapewniamy poufność informacji w relacjach biznesowych

  Relacje biznesowe z firmami i Klientami są oznaką zaufania, którego nie wolno nam zawieść.

 • 7
  Nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów i osób, w tym konkurencji

  Traktujemy naszych Klientów, współpracowników i partnerów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, dbamy o kulturę i przejrzystość relacji. Nasza konkurencja sprawia, że jesteśmy jeszcze lepsi, a nasze produkty są najwyższej jakości, dlatego nie promujemy publikacji poprzez odniesienia do słabości innych.

 • 8
  Dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi kolegami i koleżankami

  To my tworzymy firmę i jej atmosferę, dbamy by sprzyjała codziennej pracy – wzajemny szacunek jest bardzo ważny pamiętaj o nim każdego dnia, niezależnie od stanowiska i relacji.

 • 9
  Pracując, wykonuję swoje zadania z największą starannością i szacunkiem dla współpracowników i Klientów

  Szanujemy ustalenia i uzgodnione terminy, przygotowujemy się do dyskusji i angażujemy w powierzone zadania. Forma i styl współpracy ma wpływ na jakość produktów i zadowolenie Klienta.

 • 10
  Dbamy by wszyscy nasi koledzy, współpracownicy i podmioty zewnętrzne występujące w imieniu WiP przestrzegały Kodeksu Dobrych Praktyk

  Każdy pracownik i współpracownik ma wpływ na wizerunek naszej firmy, dlatego wykonując swoje zadania, pamiętaj o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu. Nawiązując współpracę z partnerem zewnętrznym, odpowiadasz za zapoznanie go z treścią Kodeksu.

 

Laur Eksperta 2016/2017 Firma Dobrze Widziana 2016 Certyfikat Złoty Płatnik 2015
Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Waszemu portalowi za ofertę, jaką skierowaliście do użytkowników.

Nie wiem jak inni, ale ja po krótkim użytkowaniu jestem z tego portalu bardzo zadowolony. Na pewno jak tylko tak będzie dalej, to będę Waszym stałym abonentem.

Tego było potrzeba. Są różne oferty innych firm o podobnych zagadnieniach, ale tylko u Was spotkałem się z natychmiastową reakcją.

Obsługa e-mailowa i telefoniczna jest super. Na pewno będziecie mieli więcej klientów tego portalu, gdyż Wasze działanie jest szybkie i solidne.

Pozdrawiam,
Józef Tomczak

użytkownik Portalu FK