RODO

Przetwarzanie danych osobowych
w Wiedza i Praktyka

Szanowni Klienci,

w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta lub Inspektorem ochrony danych.

Infolinia 22 518 29 29
Od poniedziałku do piątku w godz 8.00–16.00.
e-mail: cok@wip.plInspektor ochrony danych

Wiedza i Praktyka

Piotr Glen
e-mail: daneosobowe@wip.pl

Adres do korespondencji:
ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek

Jak przetwarzamy udostępnione nam przez Państwa dane osobowe?

 • Skąd mamy Państwa dane?
 • Kto jest administratorem Państwa danych?
 • Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
 • Jak cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw?
 • Jak skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych?
 • Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
 • Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
 • Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
 • Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
 • Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez WiP?
 • Jak będziemy przetwarzać dane osobowe?
Dane uzyskaliśmy od Państwa. Przekazali nam je Państwo podczas zapisu na organizowane przez nas wydarzenia np. webinaria, konferencje, szkolenia lub pobierając darmowe materiały w postaci ebooków i zapisów na elettery lub składając zamówienie na nasze publikacje w ramach rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową.
Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, Nr rejestrowy BDO: 000008579, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225, tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl.
Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług WiP, a jeżeli wyrażą Państwo (lub już wyrazili taką zgodę), także w celu marketingu podmiotów trzecich oraz w celu przekazania ich partnerom lub w ramach badań rynkowych (wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą lub zgodzili).

Ponieważ ta informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku z marketingiem, nie jest wykluczone, że będziemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach np. wykonanie umowy (jeżeli taką Państwo zawrą lub zawarli) albo w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury). Takie przetwarzanie odbywać się będzie zawsze zgodnie z prawem i otrzymają Państwo o tym odrębną informację.
W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną WiP w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji.

Wystarczy wysłać e-mail na adres cok@wip.pl lub daneosobowe@wip.pl, zadzwonić pod nr 22 518 29 29 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Paderewskiego 167, 05-070 Sulejówek.. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez WiP jest legalne.
Można to zrobić e-mailowo pod adresem daneosobowe@wip.pl.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes WiP, tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, o których mowa w tej informacji, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi WiP współpracuje („partnerzy WiP”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.

Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
Mają Państwo prawo do żądania od WiP dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług WiP, mogą Państwo wnieść sprzeciw.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług WiP) do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
Dodatkowo zawsze mogą Państwo przesłać zażalenie do Inspektora Ochrony danych osobowych WiP - daneosobowe@wip.pl.
W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów, możemy stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przysługuje Państwu zawsze prawo do sprzeciwu, które zostanie przez nas przyjęte i bezzwłocznie zastosowane. Nasza firma jako Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową Polityką prywatności.