Od 01.11.2019 r. zmiana cennika w związku ze zmianą VAT

Wiedza i Praktyka sp. z o.o. informuje, iż z dniem 01.11.2019 r. zmianie ulega cennik usług. Zmiana cennika została wymuszona ustawową zmianą stawek VAT. Stawka VAT na elektroniczne wersje książek i e-booków zmienia się z 23% na 5%; VAT na czasopisma papierowe z 5% na 8%; natomiast VAT na e-wydania czasopism z 23% na 8%.

Zmiana Vat