Wiedza i Praktyka zmieniła nazwę

Informujemy, że z dniem 23 listopada 2017 roku uległa zmianie nazwa naszej Spółki - z dotychczasowej:
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
na:
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zmiana dotyczy tylko nazwy Spółki. Wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej i adres siedziby nie ulegają zmianie.

Co robimy