Oferta pracy

Digital Manager of Online Departament

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie i analiza kluczowych wskaźników sprzedaży w kanałach marketingu on-line

 • Tworzenie i realizacja strategii rozwoju e-commerce

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów sprzedaży i promocji on-line w synergii z innymi kanałami promocyjnymi

 • Zarządzanie działaniami marketingowymi on-line (SEM, SEO, Social Media, E-mail Marketing, Afiliacje, Display, kampanie RTB i programmatic)

 • Bieżące monitorowanie i analiza trendów i konkurencji

 • Wdrażanie zmian technologicznych typu marketing automation itp.

 • Inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży online

 • Ustalanie polityki zarzadzania i rozwoju bazy danych

 • Zarzadzanie kilkunastoosobowym zespołem

 • Współpraca z działałem wydawniczym, IT i podwykonawcami

Wymagania:

 • doświadczenie i wiedza praktyczna w obszarze marketingu internetowego nakierowanego na wyniki sprzedażowe min. 3-4 lata

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem

 • doskonałe umiejętności analityczne

 • praktyczna znajomość narzędzi, takich jak: Google Analytics, narzędzia do e-mail marketingu i inne

 • znajomość zasad działania kanałów komunikacji marketingowej

 • znajomość zasad działań z zakresu SEO i SEM

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

 • zorientowanie na cel, zadaniowa i proaktywna postawa

Oferujemy:

 • realny wpływ na kształtowanie strategii działań i prowadzone projekty

 • elastyczne godziny pracy (start między 8.00-9.30)

 • zatrudnienie na umowę o pracę

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji (udział w branżowych szkoleniach i konferencjach) oraz rozwoju zawodowego

 • prywatną opiekę medyczną lub kartę sportową, dofinansowanie do urlopu i nauki języka angielskiego

 • dużą samodzielność w działaniu

Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji"
APLIKUJ TERAZ – WYŚLIJ SWOJE CV »

Wypełnij formularz aplikacji:

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl

Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl. Więcej »