Dla Klienta

Wspieramy Cię

w codziennej pracy

O produktach

Nasze produkty charakteryzuje różnorodność treści i form. Wszystkie mają jednak trzy cechy wspólne: dotyczą aktualnych przepisów i ich zmian, przekładają teorię na codzienną praktykę, są pisane zrozumiałym i przystępnym językiem.

W naszym portoflio znajdują się produkty dla specjalistów z zakresu płac, księgowości, BHP, zarządzania placówkami medycznymi, oświatowymi czy elektryków. Przygotowujemy produkty w różnorodnych formach: newslettera, magazynu, segregatora lub portalu. Nasi redaktorzy dbają, aby treść była łatwa do zrozumienia i przekazana w przejrzysty i czytelny sposób.

SPRAWDŹ KATALOG PRODUKTÓW »

 

 • Księgowość i finanse
 • Kadry, płace, BHP
 • Zarządzanie
 • Zamówienia publiczne
 • Oświata
 • Komputery, Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Inwestycje, Ochrona środowiska, Elektrycy

W jakim modelu działamy?

Czym jest sprzedaż na próbę?

Sprzedaż na próbę oferowana przez Wydawnictwo jest szczególnym rodzajem sprzedaży, którą reguluje przepis art. 592 Kodeksu cywilnego. Kierowana jest do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub w zakresie wolnych zawodów, niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego. Kupujący zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z zakupu w umówionym terminie. Brak złożenia oświadczenia oznacza akceptację produktu i zobowiązanie do zapłaty.

Jak zamówić nasze publikacje?

Jeśli jesteś zainteresowany którąś z naszych publikacji lub portalem, możesz skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 518 29 29 i złożyć zamówienie lub sprawdzić ofertę na www.fabrykawiedzy.com. Jeśli wahasz się miedzy dwoma publikacjami, zamów obie, pamiętaj, że sprzedaż na próbę pozwala Ci zrezygnować z zamówionych publikacji w określonym czasie.

Czy można uzyskać dostęp do jednego artykułu na portalu? / Czym jest dostęp jednorazowy?

Jeśli nie jesteś użytkownikiem naszego portalu, a znalazłeś na nim interesujący Cię artykuł i chciałbyś przeczytać go w całości, możesz wykupić „dostęp jednorazowy”. Dzięki temu będziesz mógł zapoznać się z interesującym Cię zagadnieniem oraz sprawdzić w jaki sposób postępować bez konieczności wykupowania abonamentu do całego portalu.

 

Rzetelne i jasne porady oraz bogata baza ustaw i rozporządzeń pomagają w dopilnowaniu i wykonywaniu codziennych zadań. Polecam serdecznie i dziękuję całej Redakcji za tworzenie portalu!
Krystyna Banaszek

użytkownik Portalu Oświatowego

 

Często zadawane pytania

 • Skąd Wydawnictwo pozyskuje dane teleadresowe?
 • Jakie przywileje ma Klient Wydawnictwa?
 • Kim jest Ambasador Klienta?
 • Jak otrzymać e-fakturę?
 • Czy możliwe jest przedłużenie terminu płatności lub rozłożenie na raty?
 • Jak dbamy o politykę prywatności?
Dane Klientów, do których dzwonimy lub wysyłamy naszą ofertę, są pozyskiwane od brokerów baz danych, firm zajmujących się świadczeniem usług telemarketingowych oraz bezpośrednio od Klientów Wydawnictwa, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przy zamówieniu.
Każdy Klient Wydawnictwa Wiedza i Praktyka ma prawo:
 1. Być traktowanym indywidualnie, z uprzejmością i należnym szacunkiem.
 2. Oczekiwać, że wszystkie publikacje w pełni odpowiadają publikowanej ofercie.
 3. Otrzymać zamówioną publikację w jak najszybszym możliwym terminie, nadaną nie później niż w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Oczekiwać, że wszystkie publikacje i zawarte w nich porady będą przygotowane z zachowaniem szczególnej staranności na podstawie rzetelnej wiedzy i doświadczenia autorów.
 5. Oczekiwać, że wszystkie poradniki oraz serwisy internetowe będą zawierać tylko te treści, które są praktyczne i przydatne w życiu zawodowym.
 6. Zapoznać się z zamawianą publikacją w okresie próby oraz wycofać się ze złożonego zamówienia w wyznaczonym przez Wydawnictwo terminie, nie krótszym niż 10 dni.
 7. Zrezygnować w dowolnej chwili z otrzymywania zamówionej publikacji, powiadamiając o tym Wydawnictwo.
 8. Przesłać do redakcji prenumerowanego poradnika drogą elektroniczną pytanie i uzyskać indywidualną poradę eksperta na łamach publikacji lub portalu.
 9. Oczekiwać zachowania wszystkich możliwych działań w celu ochrony prywatności danych Klientów oraz użytkowników wszystkich stron internetowych Wydawnictwa.
 10. Żądać wglądu do swoich danych teleadresowych, ich zmiany lub zaprzestania przetwarzania oraz przekazywania danych innym podmiotom.
Funkcja Ambasadora Klienta została powołana z myślą o Klientach, którzy chcą odwołać się od oficjalnego stanowiska firmy. Ambasador Klienta realizuje więc zadanie instytucji odwoławczej i jest upoważniony do podejmowania decyzji nadrzędnych związanych ze sprawami Klientów. Ambasador pełni także funkcję podmiotu, do którego można kierować ewentualne skargi i wnioski dotyczące pracy Centrum Obsługi Klienta.

Każda ze zgłoszonych spraw jest rozpatrywana indywidualnie z uwzględnieniem oczekiwań i roszczeń Klientów, zgodnie z polityką Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

Ambasadorem Klienta jest Robert Wierzbicki, z którym można skontaktować się mailowo ambasador@wip.pl lub pod numerem telefonu 660 404 045 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Sprawy zgłaszane do Ambasadora Klienta muszą być poprzedzone kontaktem i stanowiskiem firmy uzgodnionym z Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29 lub cok@wip.pl.
Jeśli chciałbyś otrzymywać elektroniczną fakturę za swoje publikacje, a nie uzgodniłeś tego w trakcie składnia zamówienia, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta pod tel.: 22 518 29 29. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza i odesłaniu go, będziesz otrzymywał e-fakturę. W każdej chwili możesz zmienić adres mailowy, na który ma przychodzić e-faktura, oraz z niej zrezygnować. E-faktura może być wystawiana na wszystkie zamawiane przez Ciebie tytuły lub na tytuły wybrane.
Każdy Klient może zwrócić się do Wydawnictwa o rozłożenie płatności na raty lub wydłużenie terminu płatności. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie trzy raty lub wydłużenia terminu płatności o 28 dni.
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka nie sprzedaje ani nie wypożycza danych ze swoich baz. To oznacza, że tylko upoważnieni pracownicy Wydawnictwa mają dostęp do jakichkolwiek informacji, które podałeś. Za Twoją zgodą możemy użyć Twojego imienia oraz adresu, żeby wysłać Ci informacje o innych produktach Wydawnictwa, które mogą odpowiadać Twoim zainteresowaniom. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdy Klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów marketingowych, wobec przekazywania danych innym podmiotom oraz prawo do żądania ich usunięcia. Prawo to jest bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli zechcesz, możesz w każdym momencie wypisać się z naszej bazy. W celu rozwiania Twoich wątpliwości lub przekazania Twoich uwag prosimy o skontaktowanie się z naszym Centrum Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem 22 518 29 29 lub e-mailowo: cok@wip.pl.

Kodeks dobrych praktyk

 • 1
  Dbamy, o jakość kontaktów z Klientami – każdy pracownik powinien kierować się misją pogłębiania zaufania Klientów

  Każdy kontakt z Klientem powinien prowadzić do zbudowania relacji opartej na zaufaniu, szacunku i zadowoleniu Klienta. Zawsze, kiedy kontaktujesz się z Klientem, musisz pamiętać o dobrym imieniu firmy i zachowywać się wobec Klienta z szacunkiem, niezależnie od powodu kontaktu.

 • 2
  Traktujemy Klientów jednakowo

  Problemy i sprawy Klientów są tak samo ważne, niezależnie czy Klient dzwoni z reklamacją czy zamówieniem. Celem nadrzędnym każdej relacji z Klientem jest rzeczowe i profesjonalne wsparcie Klienta.

 • 3
  Formułujemy nasze oferty jednoznacznie i zrozumiale. Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania każdej usługi

  Podejmowane decyzje biznesowe i akcje marketingowe powinny być klarowne i na tyle przejrzyste, aby Klienci nie obawiali się nawiązania współpracy, a oferty były dla nich zrozumiałe. Każda oferta i materiał trafiający do Klienta powinien być tak skonstruowany, by Klient, podejmując decyzję zakupową, nie miał żadnych wątpliwości co do swoich praw i obowiązków.

 • 4
  Każdy Klient ma prawo do rzetelnego i terminowego rozpatrzenia swojej reklamacji

  Wszystkie zgłoszenia od Klientów powinny być rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wewnętrznymi oraz należytą starannością. Reklamacje powinny być rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie bez zbędnej zwłoki.

 • 5
  Chronimy informacje o naszych Klientach i wykorzystujemy je wyłącznie zgodnie z ich wolą

  Jeżeli masz do nich dostęp, Twoim obowiązkiem jest chronić dane Klientów i wykorzystywać wyłącznie zgodnie z ich wolą.

 • 6
  Zapewniamy poufność informacji w relacjach biznesowych

  Relacje biznesowe z firmami i Klientami są oznaką zaufania, którego nie wolno nam zawieść.

 • 7
  Nie naruszamy dobrego imienia innych podmiotów i osób, w tym konkurencji

  Traktujemy naszych Klientów, współpracowników i partnerów tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, dbamy o kulturę i przejrzystość relacji. Nasza konkurencja sprawia, że jesteśmy jeszcze lepsi, a nasze produkty są najwyższej jakości, dlatego nie promujemy publikacji poprzez odniesienia do słabości innych.

 • 8
  Dbamy o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi kolegami i koleżankami

  To my tworzymy firmę i jej atmosferę, dbamy by sprzyjała codziennej pracy – wzajemny szacunek jest bardzo ważny pamiętaj o nim każdego dnia, niezależnie od stanowiska i relacji.

 • 9
  Pracując, wykonuję swoje zadania z największą starannością i szacunkiem dla współpracowników i Klientów

  Szanujemy ustalenia i uzgodnione terminy, przygotowujemy się do dyskusji i angażujemy w powierzone zadania. Forma i styl współpracy ma wpływ na jakość produktów i zadowolenie Klienta.

 • 10
  Dbamy by wszyscy nasi koledzy, współpracownicy i podmioty zewnętrzne występujące w imieniu WiP przestrzegały Kodeksu Dobrych Praktyk

  Każdy pracownik i współpracownik ma wpływ na wizerunek naszej firmy, dlatego wykonując swoje zadania, pamiętaj o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu. Nawiązując współpracę z partnerem zewnętrznym, odpowiadasz za zapoznanie go z treścią Kodeksu.

 

Laur Eksperta 2016/2017 Firma Dobrze Widziana 2016 Certyfikat Złoty Płatnik 2015
Chciałbym bardzo serdecznie i gorąco podziękować Waszemu portalowi za ofertę, jaką skierowaliście do użytkowników.

Nie wiem jak inni, ale ja po krótkim użytkowaniu jestem z tego portalu bardzo zadowolony. Na pewno jak tylko tak będzie dalej, to będę Waszym stałym abonentem.

Tego było potrzeba. Są różne oferty innych firm o podobnych zagadnieniach, ale tylko u Was spotkałem się z natychmiastową reakcją.

Obsługa e-mailowa i telefoniczna jest super. Na pewno będziecie mieli więcej klientów tego portalu, gdyż Wasze działanie jest szybkie i solidne.

Pozdrawiam,
Józef Tomczak

użytkownik Portalu FK